The Place of Slavophilism in the Typology of Conservatism

  • Andrey Teslya
Keywords: Westernism, liberal conservatism, national-liberalism, liberal conservatism, national-liberalism, Russian liberalism, Slavophilism

Abstract

In the history of political thought, Russian Slavophilism of the period from 1840s till 1880s has two established traditions of interpretation: as a variant of conservative ideology and as one form of Russian liberalism of the 1840s, along with Westernism (in this case, the later history of Slavophilism, i.e. the period between 1860s and 1880s, is viewed as a departure from initially liberal stances. Beginning with the framework of Andrzej Walicki, the article attempts to demonstrate the underpinnings of this peculiar duality of evaluations. Slavophilism is understood as liberal conservatism; the article also uncovers the structural conditions, on which the liberal component of Slavophile views are based. Special attention is given to the analysis of processes, which led to the dominance of the interpretation, according to which Russian Slavophilism is a conservative ideology, where the liberal component is defined as situational. The reason for such a reading are rooted in the peculiar position of Russian liberalism in the late XIX century, when the nationalism agenda was interpreted as entirely pertaining to the conservative side of the political spectrum.

Author Biography

Andrey Teslya

Academic Director
Center for Study of Russian Thought Immanuel Kant Baltic Federal University,
Chernyshevskogo st., 56a, Kaliningrad
e-mail: mestr81@gmail.com

References

Annenkov, Pavel. (1968) The Extraordinary Decade: Literary Memoirs. Ann Arbor: University of Michigan Press.
Antonov, Konstantin (2006). Filosofiya I.V. Kireyevskogo: antropologicheskiy aspekt [The Philosophy of I. V. Kireyevskiy: The Anthropological Aspect]. Мoscow: Izd-vo PSTGU.
Bartal, Israel (2002). From Corporation to Nation: The Jews of Eastern Europe, 1772- 1881. Tel Aviv: Misrad ha-Bitahon Publishing House.
Bauer, Otto (2000). The Question of Nationalities and Social Democracy. Minneapolis: Minnesota University Press.
Belinskiy, Vissarion (1982). Sobraniye sochineniy. T. 9: Pisma 1829-1848 godov. [Col- lected Works, vol. 9: Letters 1829-1848]. Moscow: Khudozhestvennaya Literatura.
Berdyaev, Nicolas (2017). Aleksei Stepanovich Khomyakov. Mohrsville: Frsj Press. Hobsbawm, Eric (1991). Nations and Nationalism Since 1780: Programme, Myth, Reality. Cambridge, Cambridge University Press.
Hobsbawm, Eric (1975). The Age of Capital: 1848–1875. – L., Weidenfeld & Nicolson. Hobsbawm, Eric (1962). The Age of Revolution: Europe 1789–1848. L., Weidenfeld & Nicolson.
Hroch, Miroslav (2015). European Nations: Explaining Their Formation. L., Verso. Gerasimov, Ilya, Sergei Glebov, Marina Mogilner (2013). The Postimperial Meets the Postcolonial: Russian Historical Experience and the Postcolonial Moment. Ab Imperio. 2: 97 – 135.
Gershenzon, Mikhail (2000). “Istoricheskiye zapiski” [Historical Notes]. In Izbrannoye. T. 3: Obrazy proshlogo [Selected Writings vol. 3: Images of the Past]. Moscow, Jerusalem: Gesharim, Universitetskaya kniga.
Gradovskiy, Alexandr (1873). Natsionalniy vopros v istorii i v literature. [The National Question in History and Literature]. Saint Petersburg: Izdanie D. E. Kozhanchikova.
Dann, Otto (1992). Nation Und Nationalismus in Deutschland 1770-1990. München: C.H.Beck.
Dolbilov, Mikhail (2010). Russkiy kray, chuzhaya vera: Etnokonfessionalnaya politika imperii v Litve i Belorussii pri Alexandre II. [RussianLand, Alien Faith: The Ethno- confessional Policy of the Empire in Lithuania and Belarus under Alexander II]. Moscow: Novoye literaturnoye obozreniye.
Dudzinskaya, Evgeniya (1983). Slavyanofily v obshchestvennoy borbe [Slavophiles in the Social Struggle]. Мoscow: Мysl.
Dudzinskaya, Evgeniya (1994) Slavyanofily v poreformennoy Rossii [Slavophiles in Post-reform Russia]. Moscow: Institut rossiyskoy istorii RAN.
Fetisenko, Olga (2012). “Geptastilisty”: Konstantin Leontiev, ego soesedniki i ucheniki: (Idei russkogo koservatizma v literaturno-khudozhestevnnykh i publitsisticheskikh praktikakh vtoroy poloviny XIX – pervoy chetverti XX veka). [“Heptastylists”: Kon- stantin Leontiev, his Interlocutors and Students: (Ideas of Russian Conservatism in Literary, Artistic and Publicist Practices from the Second Hald of the XIX century until the First Quarter of the XX Century]. Saint Petersburg: “Pushkin- skuy Dom”.
Fyodorova, Mariya (1994). “Liberalniy konservatizm i konservativniy liberalizm” [Liberal Conservatism and Conservative Liberalism]. In Ot absoluta svobody k romantike ravenstva: (iz istorii politicheskoy filosofii [From the Absolute of Free- dom to the Romanticism of Equality: (From the History of Political Philosophy)]. Moscow: IF RAN.
Fyodorova, Mariya (2005). Меtamorfozy printsipov Prosveshcheniya v politicheskoy filosofii Frantsiyi epokhi burzhuaznykh revolutsiy [The Metamorphoses of Enlightenment Principles in the French Political Philosophy During the Time of Bourgeois Rev- olutions]. Moscow: IF RAN.
Florenskiy, Pavel (1916). Okolo Khomyakova: (Kritichesiye zametki) [Around Khomya- kov: Critical Notes]. Sergiev Posad: Tip. Sv.-Troits. Sergievoy lavry.
Kapustin, Boris (2010). Zakonodatelstvo istiny, ili zametki o kharakternykh chertakh otechestvennogo diskursa o natsii i natsionalizme. [The Legislation of Truth, or Notes on the Characteristics of Russian Discourse on Nation and Nationalism]. In Kritika politichestkoy filosofii. Izbranniye esse [A Critique of Political Philosophy. Selected Essays]. Moscow: Izdatelskiy dom “Territoriya budushchego”.
Kireyev, Alexei (2010). Dnevnik. 1905-1910 [Diaries. 1905-1910]. Moscow: Rossiyskaya politicheskaya entsiklopediya (ROSSPEN).
Kireyevskiy, Ivan. (2018). Polnoye sobraniye sochineniy v 3-kh tomakh. T. 3: 1850 – 1856. [Complete Works in 3 volumes. Vol. 3: 1850 – 1856]. Saint Petersburg: Rostok.
Kireyevskiy, Ivan. (2018a). Polnoye sobraniye sochineniy v 3-kh tomakh. T. 2: 1840 – 1849. [Complete Works in 3 volumes. Vol. 2: 1840 – 1849]. Saint Petersburg: Rostok.
Kireyevskiy, Ivan. (2002). Razum na puti k Istine. Filosofskiye statyi, publitsistika, pis- ma. Perepiska s prep. Makariyem (Ivanovsn), startsem Optinoy Pustyni. Dnevnik. [Reason on the Way to Truth. Philosophical Writings, Political Essays, Letters. Correspondance with Venerable Makariy (Ivanov), Starets of Optina Monastery. Diary]. Moscow: Pravilo very.
Khomyakov, Alexey (1904). Polnoye sobraniye sochineniy Alekseya Stepanovicha Khomyakova. T. VIII: Pisma.[Complete Works of Alexey Stepanovich Khomyakov. Vol. VIII: Letters]. Moscow: Tipo-litografiya t-va I.N. Kushnerev i Ko.
Khomyakov, Dmitriy (2011). Pravoslaviye. Samoderzhaviye. Narodnost. [Orthodoxy. Autocracy. National Ethos]. Moscow: Institut russkoy tsivilizatsii.
Khristoforov, Igor (2002). “Aristokraticheskaya” oppozitsiya Velikim reformam (konets 1850-seredina 1870-kh gg.) [“Aristocratic” Opposition to the Great Reforms (end of 1850s – middle of 1870s)]. Moscow: Russkoye slovo.
Kolerov, Modest (2020). Pyotr Struve: revolutsioner bez mass, 1870 – 1918 [Pyotr Struve: a Revolutionary Without the Masses, 1870 – 1918]. Moscow: Izdatelstvo knizhnogo
magazina “Tsiolkovskiy”.
Kotov, Alexander (2019). Russkiy politicheskiy predmodern: Zabytiye “konservatory” vtoroy poloviny XIX veka. [Russian Political Pre-modernity: The Forgotten “Conservatives” of the Second Half of the XIX Century]. Saint Petersburg: Vladimir Dal.
Kuleshov, Vasiliy (1958). “Otechestvenniye zapiski” i literatura 40-kh godov XIX veka [“Russian notes” and literature of the 1840s]. Moscow: Izd-vo Mosk. un-ta.
Kuleshov, Vasiliy (1976). Slavyanofily i russkaya literatura. [Slavophiles and Russian Literature]. Moskva: Khudozhestvennaya literatura.
Lakoff, Sanford (1998). Tocqueville, Burke, and the Origins of Liberal Conservatism. In The Review of Politics. Vol. 60.3: 435 – 464.
Leontyev, Konstantin (1996). “Natsionalnaya politika kak orudiye vsemirnoy revolutsii. Pisma k O. I. Fudelyu” [National Policy as the Weapon of World Revolution. Letters to O. I. Fudel]. In Vostok, Rossiya i slavyanstvo [The East, Russia and Sla- vdom]. Moscow: Respublika.
Leontyev, Konstantin, Tertiy Filippov (2012). Proroki Vizantizma: perepiska K. N. Le- ontyeva i T. I. Filippova (1875-1891) [The Prophets of Byzantism: correspondance between K. N. Leontyev and T. I. Filippov (1875-1891).] Saint Petersburg: “Push- kinskiy Dom”.
Maikov, Valerian (1985). Literaturnaya kritika. [Literary Criticism]. Leningrad: Khudozhestvennaya literatura.
Makashin, Sergey (1984). Saltykov-Shchedrin. Seredina puti. 1860 – 1870-e gody: Biografiya [Saltykov-Shchedrin. Middle of the Way. 1860s-1870s: Biography]. Moscow: Khudozhestvennaya literatura.
Mannheim, Karl (1991). Ideology And Utopia: Collected Works of Karl Mannheim, vol. 1. London: Routledge.
Mannheim, Karl (1993). “Conservative Thought”. In From Karl Mannheim. London: Routledge: 260-351.
Mikailovskiy, Nikolay (1897). Sochinenya N. K. Mikhailovskogo v 6 tomakh. T. VI. [The Works of N. K. Mikhailovskiy in 6 volumes. Vol. 6]. Saint Petersburg: Izdaniye redaktsii zhurnala “Russkoye Bogatstvo”.
Milchina, В.А. (2017). “Frantsuzy polezniye i vredniye”: nadzor za inostrantsami v Rossii pri Nikolaye I. [“Frenchmen useful and harmful”: Surveillance of Foreigners in Russia under Nikolai I]. Moscow: Novoye literaturnoye obozreniye.
Miller, Alexey (2010). Imperiya Romanovykh i natsionalizm. Esse po metodologii istoricheskogo issledovaniya [The Romanov Empire and Nationalism. An Essay on the Methodology of Historical Study]. Moscow: Novoye literaturnoye obozreniye.
Miller, Alexey (2013). Ukrainskiy vopros v Rossiyskoy imperii. [The Ukranian Question in the Russian Empire]. Kiev: Laurus.
Miller, Alexey (2016). Natsiya, ili Mogushchestvo mifa. [Nation, or the Power of the Myth]. Saint Petersburg: Izdatelstvo Evropeyskogo Universiteta v Sankt-Peterburge.
Milyukov, Pavel (1903). Ocherki po istorii russkoy kultury. Ch. 3: Natsionalism i obshchestvennoye mneniye. [Essays on the History of Russian Culture. Part 3: Nationalism and Public Opinion]. Saint Petersburg: Izdaniye redaktsii zhurnala “Mir Bozhiy”.
Milyukov, Pavel (2003). Ocherki istorii istoricheskoy nauki. [Essays on the History of the Historical Science]. Moscow: Nauka.
Mostovskaya, Наталья (1983). I. S. Turgenev i russkaza zhurnalistika 70-kh godov XIX veka. [I. S. Turgenev and Russian Journalism of the 1870s]. Leningrad: Nauka.
Osterhammel, Jürgen (2014). The Transformation of the World: A Global History of the Nineteenth Century. Princeton, Princeton Univ. Press.
Pipes, Richard (1980). Struve: Liberal on the Right. 1905-1944. Cambridge: Harvard University Press.
Pipes, Richard (2005). Russian Conservatism and Its Critics: A Study in Political Culture. New Haven & London: Yale University Press.
Potanin, Grigoriy (1983). “Vospominaniya” [Memoirs]. In Literaturnoye nasledstvo Sibiri. T. 6. [The Literary Heritage of Siberia. Vol. 6]. Novosibirsk: Zap. Sib. Kn. Izd-vo.
Schmitt, Carl (1986) Political Romanticism. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Simonova, Inna (2002). Fyodor Chizhov. Moscow: Molodaya Gvardiya.
Solovyev, Vladimir (1989). Sochineniya v 2 t. T I: Filosofskaya publitsistika [Writings in 2 volumes. Vol. I: Philosophical articles]. Moscow: Pravda.
Solovyev, Vladimir (1989). Sochineniya v 2 t. T II: Chteniya o bogochelovechestve [Writings in 2 volumes. Vol. II. Lectures on Godmanhood]. Moscow: Pravda.
Solovyev, Kirill (2009). Kruzhok “Beseda”: v poiskakh novoy politicheskoy realnosti, 1899-1905 [The “Beseda” Circle: In Search of a New Political Reality, 1899-1905]. Moscow: Rossiyskaya Politicheskaya Entsiklopedia (ROSSPEN).
Struve, Pyotr (1894). Kriticheskiye zametki po voprosu op ekonomicheskom razvitii Rossii. [Critical Remarks on the Question of Russia’s Economic Development]. Saint Petersburg: tip. I. N. Skorokhodova.
Struve, Pyotr (1900). “Predisloviye k russkomu perevodu” [Preface to Russian Translation]. In Schulze-Gävernitz, G., von. Ocherki obshchestvennogo khozyaystva i ekonomicheskoy politiki Rossii [Sketches on the Public Economy and Economic Policy of Russia]. Saint Petersburg, Moscow: Izdaniye magazina “Knizhnoye delo”. Otdel N. M. Glagoleva: vii-xiv.
Struve, Pyotr (1902). Na razniye temy (1893 – 1901 gg.). [Concerning Various Topics (1893-1901)]. Saint Petersburg: Tipografiya A. E. Kolpinskogo.
Sudakov, Andrey (2012). Filosofiya tselnoy zhizni. Mirosozertsaniye I. V. Kireyevskogo. [Philosophy of a Whole Life. The World-intuition of I. V. Kireyevskiy]. Moscow: Kanon+, ROOI “Reabilitatsiya”.
Szacki, Jerzy (1981). Historia myśli socjologicznej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Teslya, Andrey (2012). “Slavyanofilstvo skvoz prizmu neformalnykh otnosheniy” [Slavophilism through the lens of non-formal relations]. In Khristianstvo i russkaya literatura. Vyp. 7 [Christianity and Russian Literature, iss. 7]. Ed. Vladimir Kotelnikov and Olga Fetisenko. Saint Petersburg: Nauka.
Teslya, Andrey (2015). Posledniy is “otsov”: Biografiya Ivana Aksakova. [The Last of the “Fathers”: a Biography of Ivan Aksakov]. Saint Petersburg: Vladimir Dal.
Teslya, Andrey (2016). “Depolitizatsiya kak politicheskoye deystviye (k istorii evolutsii politicheskikh vzglyadov P. A. Kulishcha 1840-1850-kh godov)” [Depolitization as a Political Action (on the Hisotry of the Evolution of P.A. Kulishch’s Political Views in the 1840s and 1850s]. Obshchestvenniye nauki i sovremennost. Vol. 4: 120-133.
Teslya, Andrey (2018). “Ponyatiye ‘natsionalizma v teoreticheskikh vozzreniyakh Vl. S. Solovyeva.” [The Concept of Nationalism in the Theoretical Views of V. Solovyev]. In Russkiye Besedy: Ukhodyashchaya Natura [Russian Conversations: Departing Nature]. Moscow: RIPOL Classic.
Teslya, Andrey (2019). “K kharakteristike politicheskoy teorii slavyanofilov: o vozz- reniyakh I. V. Kireyevskogo” [On the Characteristics of the Slavophile Political Theory: Regarding the Views of I. V. Kireyevskiy]. Vestnik Svyato-Filaretskogo instituta. Vol. 31: 189-203.
Teslya, Andrey (2020). “Polyaki, iezuity, evrei i ‘mif o zagovore’: evolutsiya ‘opasnogo drugogo v slavyanofilstve” [“Poles, Jesuits, Jews and the “Conspiracy Myth”: The Evolution of a “Dangerous Other” in Slavophilism]. Novoye Literaturnoye Obozreniye. Vol. 162.2: 187-206.
Tsimbayev, Nikolay (1986). Slavyanofilstvo: Iz istorii russkoy obshchestvenno-politicheskoy mysli XIX veka. [Slavophilism: From the History of Russian Socio-political thought of the XIX Century]. Moscow: Izd-vo Mosk. un-ta.
Ustryalov, Nikolay (1839). Nachertaniye russkoy istorii, dlya srednikh uchebnykh zavedeniy. 2-e izd. [The Writing of Russian History, for school use. Ed. 2]. Saint Petersburg: Tip. Rossiyskoy Akademii.
Walicki, Andrzej (1964). W kręgu konserwatywnej utopii. Struktura i przemiany rosyjskiego słowianofilstwa, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Walicki, Andrzej (1979). A History of Russian Thought from the Enlightenment to Marxism. Stanford: Stanford University Press.
Walicki, Andrzej (2002). Rosja, katolicyzm i sprawa polska, Warszawa: Prószyński i S-ka.
Wallerstein, Immanuelю (2011). The Modern World-System, vol. IV: Centrist Liberalism Triumphant, 1789–1914. Berkeley: University of California Press.
Whittaker, Cynthia Hyla (1984). The Origins of Modern Russian Education: An Intellectual Biography of Count Sergei Uvarov, 1786-855. DeKalb: Northern Illinois University Press.
Whittaker, Cynthia Hyla (1999). Graf Sergey Semyonovich Uvarov i ego vremya [Count Servgey Semyonovich Uvarov and his Time]. Saint Petersburg: Akademicheskiy Proyekt.
Wortman, Richard (2000). Scenarios of Power: Myth and Ceremony in Russian Monarchy. Vol II. Princeton: Princeton University Press.
Yankovskiy, Yuriy (1981). Patriarkhalno-dvoryanskaya utopiya: Stranitsa russkoy obshchestvenno-literaturnoy zhizni 1840-1850kh godov [Patriarchical Noble Utopia: A Page from the Social-literary Life of Russia in 1840s and 1850s]. Moscow: Khudozhestvennaya Literatura.
Zorin, Andrey (2001). Kormya dvuglavogo orla: Russkaya literatura i gosudarstvennaya ideologiya v posledney treti XVIII – pervoi treti XIX veka. [Feeding the Two-headed Eagle: Russian Literature and State Ideology from the Last Third of the XVIII Century to the First Third of the XIX Century].
Published
2021-01-20
How to Cite
Teslya, A. (2021). The Place of Slavophilism in the Typology of Conservatism. Stasis, 10(2). https://doi.org/10.33280/2310-3817-2020-10-2-13-40