Podoroga, V. (2017). “Revolutionary Machines” and the Literature of Andrei Platonov. Stasis, 5(1). https://doi.org/10.33280/2310-3817-2017-5-1-36-57