[1]
Magun, A. 2018. Ab Realibus ad Realiora: Maria Chernysheva’s Mimesis in the Visual Arts. Stasis. 6, 1 (Jul. 2018). DOI:https://doi.org/10.33280/2310-3817-2018-6-1-180-185.