[1]
Magun, A. 2017. Boris Porshnev’s Dialectic of History. Stasis. 5, 2 (Dec. 2017). DOI:https://doi.org/10.33280/2310-3817-2017-5-2-218-246.